Helsingin yliopisto

Tohtorintutkinnon suoritusoikeus

Hakuaika alkaa 3.4.2018 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2018 klo 15.00.

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu


Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu


Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu


Luonnontieteellinen tutkijakoulu