Helsingin yliopisto

Tohtorintutkinnon suoritusoikeus

Hakuaika alkaa 1.2.2018 klo 9.00 ja päättyy 14.2.2018 klo 15.00.

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu


Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu


Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu


Luonnontieteellinen tutkijakoulu