Helsingfors universitet

Studierätt för doktorsexamen

suomi svenska English

Ansökningstiden börjar 3.4.2018 kl. 9.00 och pågår fram till 16.4.2018 kl 15.00.

Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan


Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan


Forskarskolan i hälsoforskning


Naturvetenskapliga forskarskolan